GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-12-2022 13:49

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2021

Kişi başına sağlık harcaması 4 bin 206 TL olarak gerçekleşti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında %40,3 artarak 4 bin 206 TL'ye yükseldi.

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2021

Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %42,1'lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi.


Toplam sağlık harcamasının %79,2'si genel devlet bütçesinden karşılandı


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %47,2, merkezi devlet %31,4, hanehalkları %15,9, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,3, mahalli idareler %0,6'lık bir paya sahip oldu.


Cari sağlık harcaması 330 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti


Cari sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL'ye ulaştı.


Toplam sağlık harcamasının %49,5'i hastanelerde yapıldı


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2021 yılında %49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.


Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,9'unu oluşturdu


Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2020 yılında %5,0 iken, 2021 yılında %4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında %4,6 olarak gerçekleşti.


Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %15,9 oldu


Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında %15,9 olarak gerçekleşti.

 

AdminAdmin