GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-11-2022 09:16   Güncelleme : 03-11-2022 10:04

MECLİS GÜNDEMİNDE BÜYÜK UNUTKANLIK!

Hendek Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 100 milyon mu 125 milyon mu?

MECLİS GÜNDEMİNDE BÜYÜK UNUTKANLIK!

Hendek Belediyesi olağan Kasım ayı meclis toplantısı bugün saat 15.00’te Atatürk Parkında bulunan Nikah salonunda 7 gündem maddesi ile toplanacak.

Aşağıda ifade edilen gündem maddelerinde önemli bir eksik var. Zira Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, namı diğer (Bizim Turgut) geçen ay (Ekim) meclis toplantısında “ önümüzdeki mecliste Süleyman Seba Spor Kompleksi için 25 milyon TL borçlanma alacağız” demişti. Bugün açıklanan meclis gündeminde böyle bir gündem maddesi görünmüyor. Yoksa, spor kompleksi yapmaktan vaz mı geçildi?

1-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. Maddesi gereğince kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi.

2-01.07.2020 tarih ve 80 numaralı mecliskararı ile bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ilçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 160 ada 6 numaralı parsel, 161 ada 5 numaralı parsel, Soğuksu Mahallesi tapunun 1001 numaralı parsel ve Çamlıca Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parsellerin ilgili kurumun talebi üzerine "Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına devredilmesinin görüşülmesi.

3-İlçemiz Başpınar Mahallesi 110 ada 10, 11, 13 ve 49 numaralı parselleri içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi.                     

4-Başpınar Mahallesi 166 ada 59 numaralı parselde inşa edilecek olan yapıda otoparka ayrılan alanların, Otopark Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının j bendine istinaden kat malikleri arasında tapuda tahsisi için Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi.

5-İlçemiz Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan karayolları kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909, 936 adalar ve Çakallık Mahallesi 109 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

6-İlçemiz Beyköy (Punabey) Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararına istinaden Bayraktepe (Kemaliye) Mahallesi 14, 233, 327 ve 328 sayılı adaların bir kısmında 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

AdminAdmin