GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-12-2022 13:42

Girişimcilik ve İş Demografisi, 2021

Girişimlerin 2021 yılında doğum oranı %16,0 oldu

Girişimcilik ve İş Demografisi, 2021

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Girişimlerin 2020 yılındaki doğum oranı %14,7 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı %5,0 iken, 2021 yılında doğum oranı %16,0'a, istihdam payı ise %5,6'ya çıktı.


Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2021 yılında %34,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %17,3 ile ulaştırma ve depolama ve %10,7 ile imalat sektörleri takip etti.


Girişimlerin 2019 yılında ölüm oranı %12,1 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Girişimlerin 2018 yılındaki ölüm oranı %11,4 iken 2019 yılında %12,1'e çıktı. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2018 yılında %4,3 iken 2019 yılında da %4,3 olarak gerçekleşti.


Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2019 yılında %35,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %13,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile %12,6 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.


Girişimlerden 2020 yılında doğanların %84,1'i 2021 yılında hayatta kaldı

 

Girişimlerin 2019 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı %80,6, iki yıllık hayatta kalma oranı %66,9 olarak gerçekleşti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021 yılında %12,4 oldu

 

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise %2,2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021 yılında %17,6, ceylan girişimler oranı ise %2,6 oldu.


İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında %32,3'ü imalat, %20,9'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %14,8'i ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında %32,5'i imalat, %26,6'sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %11,2'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi


İstihdama göre ceylan girişimlerin 2021 yılında %29,7'si imalat, %18,4'ü inşaat ve %12,9'u ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.


Ciroya göre ceylan girişimlerin 2021 yılında %28,4'ü imalat, %18,1'i inşaat, %15,3'ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.


İmalat sanayinde 2021 yılında doğan girişimlerin %60,7'si düşük teknoloji ürünleri üretti

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İmalat sanayinde 2021 yılında doğan girişimlerin %26,8'i orta düşük, %11,6'sı orta yüksek, %0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.


Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ciro payı %20,5 oldu

 

En yüksek ikinci ciro payına ise %16,0 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.


Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki istihdam payı %27,7 oldu

 

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise %17,3'lük istihdam payına sahip oldu.


Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ihracat payı %14,0 oldu


Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise %18,0'lık ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.


Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ithalat payı %9,0 oldu


Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise %33,1'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

 

AdminAdmin