GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-05-2023 12:36

Doğum İstatistikleri, 2022

Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu

Doğum İstatistikleri, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu.

 

Kocaeli ilinde Canlı doğan bebek sayısı 25 bin 508 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 25 bin 508 oldu. Canlı doğan bebeklerin 13 bin 030’u erkek, 12 bin 478'i kız oldu.

 

Sakarya ilinde Canlı doğan bebek sayısı 12 bin 213 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 12 bin 213 oldu. Canlı doğan bebeklerin 6 bin 339’u erkek, 5 bin 874'ü kız oldu.

 

Düzce ilinde Canlı doğan bebek sayısı 4 bin 402 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 4 bin 402 oldu. Canlı doğan bebeklerin 2 bin 250’si erkek, 2 bin 152'si kız oldu.

 

Bolu ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 954 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 2 bin 954 oldu. Canlı doğan bebeklerin 1 541’i erkek, 1 413'ü kız oldu.

 

Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 828 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 2 bin 828 oldu. Canlı doğan bebeklerin 1 466’sı erkek, 1 362'si kız oldu.

 

Toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk oldu

 

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

 

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

 

Kocaeli ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,58 çocuk oldu

 

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,58 çocuk olarak gerçekleşti.

 

Sakarya ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,55 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,55 çocuk olarak gerçekleşti.

 

Düzce ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.

 

Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,31 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,31 çocuk olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,39 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,39 çocuk olarak gerçekleşti.


Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin izledi.


Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın izledi.

 

Kaba doğum hızı binde 12,2 oldu

 

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2022 yılında binde 12,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştü.

 

Kocaeli ilinde Kaba doğum hızı binde 12,4 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kocaeli ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 12,4 oldu.

 

Sakarya ilinde Kaba doğum hızı binde 11,4 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Sakarya ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 11,4 oldu.

 

Düzce ilinde Kaba doğum hızı binde 10,9 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Düzce ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 10,9 oldu.

 

Bolu ilinde Kaba doğum hızı binde 9,2 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Bolu ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 9,2 oldu.

 

Yalova ilinde Kaba doğum hızı binde 9,6 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Yalova ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 9,6 oldu.


Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu

 

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin izledi.


Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun izledi.


Adölesan doğurganlık hızı düştü

 

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.


Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2022 yılında binde 12'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2022 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 12 doğum düştü.


Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu

 

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu.

 

 


İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu

 

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi.


İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi.


Doğumların %3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşti

 

Doğumların 2022 yılında %3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,4'ü ikiz, %3,5'i üçüz ve %0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

 

Doğumların %38,2'si annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti

 

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2022 yılında doğumların %38,2'sinin ilk, %30,7'sinin ikinci, %17,5'inin üçüncü, %12,7'sinin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

 

AdminAdmin