GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-10-2022 12:57

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2021

Çevre koruma harcamaları 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2021

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çevre koruma harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre %59,2 artarak toplam 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %64,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, %28,3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,3'ü ise hanehalkları tarafından yapıldı.Çevre koruma harcamalarının %58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden oluştu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çevre koruma harcamalarının %58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden, %27'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, %4,2'si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, %3,5'i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, %3'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve %3.8'i ise diğer çevre koruma konularından oluştu.


Çevre koruma yatırım harcamaları 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti


Bir önceki yıla göre %75 artarak toplam 13,6 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %84,4'ü mali ve mali olmayan şirketler, %15,6'sı ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %0,9 oldu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2020 yılında %0,8 iken, 2021 yılında %0,9 olarak gerçekleşti.

 

AdminAdmin