GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-01-2023 16:44

Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021

Nüfus ve konut sayımı kapsamında bina ve konut nitelikleri araştırması gerçekleştirildi

Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirilmiştir. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup sayımın temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır.

 

Bununla birlikte nüfus ve konut sayımı kapsamında yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlanmıştır.

 

Hanehalklarının çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Türkiye'deki hanehalklarının %17,3'ünün 2 katlı, %14,4'ünün 5 katlı, %13'ünün 6 katlı ve %11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise %9,5 oldu.

 

Kocaeli ilinde Hanehalklarının çoğunlukla 3 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Kocaeli ilinde hanehalklarının %24,7'sinin 3 katlı, %22,5'inin 4 katlı, %17,8'i ise 6 katlı ve üzeri binalarda ikamet ettiği görüldü.

 

Sakarya ilinde Hanehalklarının çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Sakarya ilinde hanehalklarının %34,7'sinin 2 katlı, %29,5'inin 3 katlı, %12,0'si ise 4 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

 

Düzce ilinde Hanehalklarının çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Düzce ilinde hanehalklarının %33,7'sinin 2 katlı, %24,8'inin 3 katlı, %16,0'sı ise 1 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

 

Bolu ilinde Hanehalklarının çoğunlukla 2 katlı ve 6 kat ve üzeri binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Bolu ilinde hanehalklarının %26,4'ünün 2 katlı, %26,4'ünün 6 katlı ve üzeri, %13,4'ü ise 3 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Yalova ilinde Hanehalklarının çoğunlukla 5 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Yalova ilinde hanehalklarının %27,1'nin 5 katlı, %21,2'sinin 3 katlı, %18,5'inin ise 4 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.


Hanehalklarının %53,6'sının asansör olmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü

 

Hanehalklarının %46,4'ünün asansör bulunan, %53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının %23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının %43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, %57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

 

Hanehalklarının %47,4'ünün 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği görüldü

 

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, %30,9'unun 1981-2000, %28,1'inin 2011-2021, %19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, %12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.


Hanehalklarının %60,7'sinin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, %27,6'sının kiracı olan, %8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve %0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

 

Kocaeli ilinde Hanehalklarının %61,6'sinin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Kocaeli ilinde Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %61,6'sının oturduğu konutun sahibi olan, %28,6'sının kiracı olan, %9,1'inin diğer, %0,7'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.

 

 

 

Sakarya ilinde Hanehalklarının %63,8'inin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Sakarya ilinde Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %63,8'i oturduğu konutun sahibi olan, %22,5'i kiracı olan, %11,0'inin diğer, %2,7'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.

 

Düzce ilinde Hanehalklarının %69,5'inin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Düzce ilinde Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %69,5'inin oturduğu konutun sahibi olan, %17,8'i kiracı olan, %10,4'ünün diğer, %2,2'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.

 

Bolu ilinde Hanehalklarının %65,0'inin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Bolu ilinde Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %65,0'inin oturduğu konutun sahibi olan, %21,3'ü kiracı olan, %11,7'sinin diğer, %1,9'unun bilinmeyen olduğu görüldü.

 

Yalova ilinde Hanehalklarının %55,1'inin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

 

Yalova ilinde Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %55,1'inin oturduğu konutun sahibi olan, %30,0'unun kiracı olan, %9,2'sinin diğer, %5,7'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.


Hanehalklarının %47,5'inin 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü

 

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, %47,5'inin 4 odalı, %38,6'sının 3 odalı, %6,3'ünün 2 odalı, %0,3'ünün 1 odalı ve %1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

 

Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının %52'sinin 4 odalı, %36'sının 3 odalı ve %7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.


Tek çekirdek aileden oluşan hanelerin çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü

 

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin %43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin %50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin %49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise %43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

 

Konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı %99,4 oldu

 

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı %99,4, tuvalet bulunan %96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise %98,8 oldu.

 

Isıtma sistemi olarak en çok kat kaloriferinin kullanıldığı görüldü

 

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, %47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla %35 ile soba ve %11,2 ile merkezi kalorifer izledi.


Hanehalklarının ısınma amacıyla en çok kullandıkları ana yakıt türü doğalgaz oldu

 

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, %59,6'sının doğalgaz, %33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve %6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.

 

 

AdminAdmin