Güncel
Giriş Tarihi : 22-03-2022 17:27   Güncelleme : 23-03-2022 10:09

BELEDİYE DENETLİYORSA BUNLAR NE?

Hendek Belediyesinin düzenleme ve denetleme ukdesinde bulunan ilçemiz Ticaret Merkezinde, Salı günleri ilçe pazarı kurulmakta ve pazarcı esnafı sergi açmakta. Pazaryerleri hakkında çıkarılan yönetmelik hali hazırda kullanılıyorsa ki halen yürürlükte…

BELEDİYE DENETLİYORSA BUNLAR NE?

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

         Fiyat etiketleri

MADDE 20 – (1) Satışa sunulan her bir mal çeşidi için, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre düzenlenen ve mala ilişkin bilgilerin yer aldığı, Ek-3’teki şekle uygun fiyat etiketi kullanılır.

(2) Etiketlerde, tüketicileri yanıltacak ifadelere yer verilemez. Etiketler, mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulur ve etiketlerde kazıntı ve karalama yapılamaz.

(3) Etiketlerde, satış birimi olarak kilogram, adet, bağ, paket veya kutu ibareleri kullanılır. Satış birimi kullanılırken küsurata yer verilmez

 

Kanun gayet sarih ve açık… Şu halde denetlemekle yükümlü, vatandaşın bazı ard niyetli kişilerce kandırılmasının önüne geçecek olan kurum Belediye ve onun kolluk kuvveti Belediye Zabıtası…

YORUMA GEREK YOK HER ŞEY ORTADA…