Güncel
Giriş Tarihi : 20-03-2022 16:51   Güncelleme : 23-03-2022 10:10

İŞE ADAM MI, ADAMA İŞ Mİ?

NEDEN EMEKLİ ÇALIŞTIRILIYOR? Binlerce diplomalı genç mülakat garabesi sonrasında arkalarında bir DAYI’ları olmadığı için işsiz kalırlarken, kamu kurumlarının, EMEKLİLERİ işe alarak istihdam etmeleri tepki çekmeye devam ediyor.

İŞE ADAM MI, ADAMA İŞ Mİ?

SGK MERCEK ALTINA ALMALI

Böylesi çarpıklıkların yaşandığı günümüzde SGK tarafından tüm emekliler mercek altına alınmalı, kanunda belirtilen kurumlarda çalışıp çalışmadıkları gözden geçirilmeli ve toplumda infiale yol açan iddia ve ithamlar sonlandırılmalı, böylece kanunun etrafından dolanıp devleti zarara uğratanlar adalete hesap vermeliler.

2012’de HENDEK BELEDİYESİ’NDE YAŞANMIŞTI

 Daha yakın zaman önce Hendek Belediyesi’nde yaşananlar ( 2012 YILI)  hafızalardan silinmemişken bu tür işlemlerin ders alınmamışcasına hala bazı kurumlarda devam ediyor olması beraberinde soru işartelerininde doğmasına neden oluyor.

KANUN DİYOR Kİ?

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

GEÇMİŞTE YAŞANDI MUZAFFER ÖZKILINÇ KAHRINDAN ÖLDÜ

1986 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesine gelerek Hendek Belediyesi'nde şoför olarak göreve başlayan Muzaffer Özkılınç, 2007 yılında kendisi gibi şoförlük yapan 5 arkadaşıyla birlikte emekli oldu. Emekli olduktan 5 gün sonra dönemin ulaştırma müdürü tarafından belediyeye çağrılan Özkılınç, araçları kullanacak ve bakımlarını yapabilecek kimse olmadığı söylenerek, yüzde 80’i Hendek Belediyesi'ne ait olan şirket üzerinden tekrar işe alındı. 54 ay boyunca görevine devam eden Muzaffer Özkılınç, 2012 yılında SGK tarafından kendisine gelen yazıyla şoke oldu.

CEZA ALDI

Kamudan emekli olduktan sonra tekrar yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait bir kuruluşta çalıştığı gerekçesiyle hayatının şokunu yaşadı.

EMEKLİ MAAŞINDAN FERAGAT EDİLDİ Mİ? EDİLDİYSE ELİ ÖPÜLÜR!!!

 Bazı emeklilerin kamu kurumlarında istihdam edilmeleri şarta bağlı, şöyle ki; emekli olan bir vatandaş kamu kurumunda çalışacak ise emekli maaşı aldığı kuruma dilekçe ile başvurmak sureti ile emekli maaşının kesilmesi taahhüdünde bulunmalı aksi takdirde SGK tarafından açılacak bir soruşturma ya da kontrollerde tespiti edildiğinde vatandaşın aynı  merhum Muzaffer Özkılınç’ın başına gelenler onunda başına gelecek.

HİÇ BİR KURUMU YA DA KİŞİYİ SUÇLAMIYOR, UYARIYORUZ

Tabi biz burada hiçbir kurumu ya da kişiyi suçlamıyor, zan altında bırakmıyoruz, sadece kamuoyunda ifade edilen iddia ve ithamların son bulması adına bizimkisi sadece bir UYARI…

KANUNU İYİ OKUMAK GEREK

Emekli olan memurların kamuda tekrar istihdamına yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bir düzenleme (Md. 93) bulunmakta birlikte hangi statüde (memur, işçi, sözleşmeli personel, BAĞKUR’lu) olursa olsun kamu veya özel sektör işyerlerinden emekli olanların yani emekli aylığı alanların kamuda istihdamına ilişkin kapsamlı düzenleme 5335 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılmıştır.

Söz konusu kanuna (Md. 30) göre;

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma (özel) bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına (memur, işçi) açıktan atanamazlar (Bu kişilerin söz konusu kurumlara atanması Kanunla yasaklanmış olduğundan bunların emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği veya kendilerinden sosyal güvenlik destek primi alınıp alınmayacağı da tartışma konusu değildir).

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.