Güncel
Giriş Tarihi : 29-12-2021 09:55   Güncelleme : 30-12-2021 09:37

MÜJDE! VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE! İSKAN SORUNU KANUNLA ÇÖZÜLDÜ !!!

İmar mevzuatında 17 Aralık 2009 tarihinde çok önemli bir değişiklik yapıldı. 5940 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, müteahhitten konut satın alan vatandaş, müteahhidin vergi ve sigorta primi borcu olsa dahi, tek kuruş ödemeden yapı kullanma izin belgesi alabilecek.

MÜJDE! VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE! İSKAN SORUNU KANUNLA ÇÖZÜLDÜ !!!

İSKAN SORUNUNUN ÇÖZÜM NOKTASI İNŞAATIN BULUNDUĞU BELEDİYEDİR

2000’li yıllarda tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de emlak ve inşaat sektörü ivme kazanmış adeta üç beş kuruş sermaye yapan reklamınıda iyi yaptımı yapacağı inşaatı topraktan veriyorum algısı ile vatandaşlardan topladığı nakit ve banka kredileri ile müteahhitliğe soyunmuşlar, kısa süredeçok büyük kazanç elde etmişlerdi.

DENİZ BİTTİ KARA GÖRÜNDÜ

Kısa sürede adeta çay taşı ile çay kuşu vururcasına pıtrak misali çoğalan müteahhitler  paraları olması münasebeti ile bir anda ilçenin elit kesimini oluşturmuşlardı. Bir elleri yağda bir elleri balda bir yaşam sürüyorlardı. Ekonomik koşulların dönmesi ile  öz varlıkları olmayan, banka kredileri ve vatandaşların paraları ile ticaretini sürdüren müteahhitler  akan rantın kesilmesi ile işleri bozulmuş, vatandaşlara borçlanmışlar, bankalar kapılarına dayanmışlar ve bir rüya böylece sona erdi.

YÜK VATANDAŞIN OMUZUNDA

Bu süreçte yüzlerce konut ve işyerleri vatandaşlara satılmış, inşaat ruhsatlarından gelen sıcak paralar ile dönemlerini tamamlayan belediye yönetimininde vurdum duymazlığı, bananecliği gibi tavırları sonrasında müteahhitlerin  belediyelerle kurdukları  ikili münasebetler nedeni ile inşaatlar bitmiş olmasına, vatandaştan paraları alınmış olmasına rağmen iskan ruhsatlarını almaksızın yüzlerce konut vatandaşa satıldı.

GAZ-ELEKTRİK-SU ‘DA YÜKSEK ÖDEME

Geldiğimiz bu günde bir çok vatandaşımız ne müteahhiti bulabiliyor ne de kendisine muhatap bulamıyorlar. Bu nedenle ev sahibide kiracıda oturdukları konutların iskanlarının olmaması hasebi ile elektrik ve su bedellerini yüksek bedellerle ödemek zorunda kaldılar ve bu durum halen devam ediyor.

Peki sorun nasıl çözülecek? Diye sorabilirsiniz.

Bizde diyoruz ki  bu işin muhatabı HENDEK BELEDİYESİ’dir.  

Neden mi?

Her şeye rağmen hayat devam ediyor doğal olarak inşaatlarda eskisi kadar olmasada yapılmaya devam ediyor. Bu kontlar ve işyerleri ilçemizde bulunan müteahhitler tarafından yapılıyor mu, yapılıyor. Bu müteahhitlerden bazıları yıllar önce sattıkları konutların iskanlarını aldılar, vatandaşa verdiler mi? Hayır…

EN BASİT ÇÖZÜM

Demek oluyor ki suyun başında olan Hendek Belediyesi bu işin en kolay en basit çözüm noktası…Halen faaliyetine devam eden müteahhitlerden bazıları sattıkları konutların iskanlarını vatandaşa vermedikleri halde yeni inşaat projelerine izin vermek yerine, “ sattıklarının iskan işini temizle projeniz o zaman onaylanacak” tutumu vatandaşın önünü açacaktır.

KANUNİ ÖRNEK:

Bir apartman dairesi aldınız ancak iskânı yani yapı kullanma izin belgesi yok.İskân almak için ilgili belediyeye müracaat ettiniz fakat bu kez de karşınıza müteahhidin vergi ve SGK borçları çıktı.

Ya bu borçların payınıza düşenini ödeyeceksiniz ya da yıllarca iskânsız olarak oturacak ve buna bağlı olarak pek çok sorun yaşayacaksınız.

Ancak merak etmeyin, sizin gibi yüz binlerce ev sahibi bulunuyor ve bu önemli sorun geçtiğimiz  yıllarda çözüldü. Nasıl mı?

Anlatalım. İmar mevzuatında 17 Aralık 2009 tarihinde çok önemli bir değişiklik yapıldı.

5940 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, müteahhitten konut satın alan vatandaş, müteahhidin vergi ve sigorta primi borcu olsa dahi, tek kuruş ödemeden yapı kullanma izin belgesi alabilecek.

HABERİNİZ OLSUN!

Ancak bu düzenlemeden ne yüz binlerce ev sahibinin ne de birçok belediyenin haberi var. Haberdar olan vatandaşlarsa kimi belediyelere başvurduğunda hâlâ kendilerinden ilişiksizlik belgesi (SGK’ya olan borcun ödendiğine dair belge) istendiği oluyor. Oysa inşaatın tamamlanma tarihi ister 17 Aralık 2009 öncesinde isterse sonrasında olsun, belediyeler vatandaştan müteahhidin vergi ve SGK borcunu ödemesini isteyemeyecek.

Yapılan düzenleme ile birlikte, inşaat ve emlak piyasasında yaşanan çok önemli bir sorun çözülmüş oldu. Zira önceki uygulamada, müteahhidin vergi ve SGK borcundan haberi olmayan vatandaş, aldığı dairenin iskânı için müracaat ettiğinde karşısına on binlerce TL’lik borçlar çıkıyordu. Müteahhit ise çoktan kayıplara karıştığından (kötü niyetli müteahhitler için söylüyoruz) vatandaş ya borcu ödemek ya da yıllarca iskânsız oturmak zorunda kalıyordu.

TOP BELEDİYELERDE

İskânsız olduğu için elektrik, su, gaz aboneliklerini yaptıramayan ev sahibi, dairesini satmak istediğinde de bu borçlar bir dezavantaj olarak karşısına çıkıyordu. Bu sorunlar yapılan düzenleme ile aşıldı aşılmasına ancak belediyelerin de bir an önce yeni duruma ayak uydurarak vatandaşa iskân belgesini vermesi gerekiyor.

 

MÜTEAHHİTİN SGK BORCU,VERGİ BORCU VATANDAŞI BAĞLAMAZ

Uygulamada yapı müteahhidinin vergi ve sigorta borcundan dolayı yapı kullanma izni verilememesinin diğer maliklerin mağduriyetine sebep olması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 28’inci maddesi, 09/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve onuncu fıkrasına “Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir.

 

Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına işlenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bakanlığa gönderilir.” hükmü eklenmiştir. Bu düzenlemenin gerekçesinde de hâlihazırda, yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olmadığı yapılarda, yapı müteahhidinin yapım işlerine ait vergi ve sigorta bedellerini ödememesi nedeniyle yapı kullanma belgesi düzenlenemediğinden ve bu nedenle yapı sahipleri mağdur edildiğinden yeni bir hüküm olarak getirildiği belirtilmiştir.
Getirilen düzenleme ile müteahhidin vergi ve sigorta borcundan dolayı yapı kullanma izni verilmesi, “yapının tamamlandığını gösteren tespit tutanağı düzenlenmesi” ve “yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi” olmak üzere sadece iki şarta bağlanmış ve bunun dışında başka bir şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla yapıda müteahhidin bağımsız bölüm sahibi/hissesi olması, diğer yapı sahiplerinin yapı kullanma izin taleplerinin karşılanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 10.07.2013 tarihli, E.2012/104 ve K.2013/87 sayılı kararında; ayrıca amaçsal yorum yönteminin de kuralın anlamına, düzenlemenin amacına ya da temel gerekçesine, kanunun çıkarılış nedenine göre yorumlanmasını gerekli kılacağı belirtilmiştir.
Hukuk müşavirliğinin ilgi (b) görüş yazısında da “Kanunun 28’inci maddesinin onuncu fıkrasından anlaşılması gereken yapı kullanma izni belgesi için müracaat edildiğinde, ilgili idarece asıl araştırılacak olan, yapı kullanma izni talep eden kişinin (yapı sahibinin) yapının aynı zamanda “yapı müteahhidi” olup olmadığıdır. Şayet yapı kullanma izni için müracaat eden kişi (yapı sahibi) “yapı müteahhidi” değilse, müteahhidin vergi ve sigorta borcu bulunsa bile izin talebinin gereği yerine getirilmelidir.

Anayasa ve kanun hükümleri ile yargı kararlan birlikte değerlendirildiğinde, getirilen düzenlemenin amacına da uygun olması bakımından, 3194 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine göre kısmi yapı kullanma izni verilebildiği hükmü de dikkate alınarak. Kanunun 28’inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtildiği şekliyle yapının tamamlandığının tutanakla belgelenmesi ve yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin (bağımsız bölüm sahibi) talebi üzerine, vergi ve sigorta borcu bulunan müteahhidin hissesi veya maliki olduğu bağımsız bölümler hariç tutularak, diğer bağımsız bölümler için kısmi yapı kullanma izni belgesi verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hayrettin GÜNGÖR
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.