Güncel
Giriş Tarihi : 17-12-2021 12:45   Güncelleme : 17-12-2021 12:45

Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, su ve atıksu istatistikleri kapsamında Türkiye'deki; 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm faal termik santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne referans yıl için üretim beyan eden maden işletmelerinden ve tüm belediyelerden veri derlemektedir.

Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020

Köy şebeke ve arıtma tesislerine ait bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınarak köylerin su ve atıksu miktarları tahmin edilmiştir. Belediye ve köylerde içme suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen su ve kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarları kapsanmaktadır.


Su kaynaklarından 18,2 milyar m3 su çekildi


Belediye ve köylerde içme/kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak; imalat sanayi işyerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2018 yılında su kaynaklarından 9,5 milyar m3'ü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 17,5 milyar m3 su çekildi. 2020 yılında ise su kaynaklarından 9,8 milyar m3'ü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar m3 su çekildi.


Çekilen suyun 2018 yılında %56,2'si denizden; %22,9'u yeraltı ve %20,9'u yüzey suları olmak üzere toplam %43,8'i tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında ise %56'sı denizden; %22,5'i yeraltı ve %21,5'i yüzey suları olmak üzere toplam %44'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında denizden çekilen suyun yüzde %93,9'u soğutma amaçlı temin edildi.


Su kaynaklarından 2018 yılında çekilen toplam suyun %44,9'u termik santraller, %35,3'ü belediyeler, %15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, %2,2'si köyler, %1,4'ü maden işletmeleri ve %0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi; 2020 yılında ise çekilen toplam suyun %45,4'ü termik santraller, %35,6'sı belediyeler, %14,2'si imalat sanayi iş yerleri, %2,3'ü köyler, %1,5'i maden işletmeleri ve %1'i OSB'ler tarafından temin edildi.


Alıcı ortamlara 15,3 milyar m3 atıksu deşarj edildi


Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar m3'ü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %76,6'sı denizlere, %19,3'ü akarsulara, %1,1'i barajlara, %1'i foseptiklere, %0,4'ü göl/göletlere, %0,2'si araziye, %1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atıksuyun yüzde %80,5'i soğutma suyundan oluştu.

 

2018 yılında toplam atıksuyun %51'i termik santraller, %30,8'i belediyeler, %14,7'si imalat sanayi işyerleri, %1,6'sı OSB'ler ve %1,1'i maden işletmeleri, %0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi; 2020 yılında ise toplam atıksuyun %52,2'si termik santraller, %30,9'u belediyeler, %13,4'ü imalat sanayi işyerleri, %1,6'sı OSB'ler ve %1,1'i maden işletmeleri, %0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.


Nüfusun %98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi


Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun %98,6'sına, köy nüfusunun ise %99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun %98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2020 yılında ise belediye nüfusunun %98,7'sine, köy nüfusunun ise %99,3'üne olmak üzere toplam nüfusun %98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.


Nüfusun %89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun %90,7'sine, köy nüfusunun ise %55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun %88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2020 yılında ise belediye nüfusunun %91,1'ine, köy nüfusunun ise %59,1'ine olmak üzere toplam nüfusun %89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi.


Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun %78,7'sinin, köy nüfusunun ise %10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun %74,5'inin atıksuları arıtıldı. 2020 yılında ise belediye nüfusunun %77,7'sinin, köy nüfusunun ise %13,1'inin olmak üzere toplam nüfusun %74'ünün atıksuları arıtıldı.


Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun %60,1'i arıtıldı


Kaynaklardan çekilen toplam 6,5 milyar m3 suyun 3,9 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun %93,1'ine konvansiyonel, %6,7'sine gelişmiş, %0,2'sine ise fiziksel arıtma uygulandı.

 

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 246 litre ve İzmir için 221 litre olduğu tespit edildi.

 

Kocaeli ilinde Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 236 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 236 litre olarak hesaplandı.

 

Sakarya ilinde Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 324 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 324 litre olarak hesaplandı.

 

Düzce ilinde Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 204 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 204 litre olarak hesaplandı.

 

Bolu ilinde Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 179 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 179 litre olarak hesaplandı.

 

Yalova ilinde Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 268 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 268 litre olarak hesaplandı.


Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 189 litre olarak hesaplandı

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 248 litre, Ankara için 151 litre ve İzmir için 174 litre olduğu tespit edildi.

 

Kocaeli ilinde Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 223 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 223 litre olarak hesaplandı.

Sakarya ilinde Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 155 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 155 litre olarak hesaplandı.

Düzce ilinde Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 145 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 145 litre olarak hesaplandı.

Bolu ilinde Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 267 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 267 litre olarak hesaplandı.

Yalova ilinde Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 339 litre olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova  ilinde Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 339 litre olarak hesaplandı.