Güncel
Giriş Tarihi : 05-11-2021 11:42   Güncelleme : 05-11-2021 11:42

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2020

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %8,5 azaldı

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2020

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre %8,5 azalarak 266 bin 831 oldu.


Ceza infaz kurumunda bulunanların %96,0'ını erkekler oluşturdu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki nüfusunun %84,3'ünü hükümlüler ve %15,7'sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,0'ını erkekler, %4,0'ını ise kadınlar oluşturdu.


Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı bin 283 oldu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre %23,6 düşerek bin 283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı bir önceki yıla göre %21,4 düşüşle 10 bin 234 oldu


Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 258 bin 401 hükümlü girdi


Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %95,9'unu, çıkan hükümlülerin ise %96,4'ünü erkekler oluşturdu.

 

Kocaeli ilinde Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 4 bin 725 hükümlü girdi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Kocaeli ilinde ceza infaz kurumuna 4 bin 725 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 6 bin 875 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

 

Sakarya ilinde Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 3 bin 346 hükümlü girdi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Sakarya ilinde ceza infaz kurumuna 3 bin 346 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 5 bin 200 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

 

Düzce ilinde Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 1 399 hükümlü girdi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Düzce ilinde ceza infaz kurumuna 1 399 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 1 860 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

 

Bolu ilinde Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 1 239 hükümlü girdi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bolu ilinde ceza infaz kurumuna 1 239 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 1 504 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

 

Yalova ilinde Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 802 hükümlü girdi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Yalova ilinde ceza infaz kurumuna 802 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 1 137 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

 


Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç yaralama oldu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin %15,7'si yaralama, %15,2'si hırsızlık, %5,9'u trafik suçları, %5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve %4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde; ilköğretim mezunlarında %18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %16,7, ilkokul mezunlarında %16,5 ve yükseköğretim mezunlarında %9,2 ile yaralama suçu; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %30,2, okuma yazma bilmeyenlerde %25,3, ortaokul mezunlarında %22,0 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.