Güncel
Giriş Tarihi : 21-09-2021 13:56   Güncelleme : 21-09-2021 13:56

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2021

Girişimlerin %14,0'ı COVID-19 salgını nedeni ile e-satışa başladı ya da satış çabasını artırdı

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2021

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; COVID-19 salgını nedeni ile 2020 yılında web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı %14,0 oldu. Bu oran, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; COVID-19 salgını nedeni ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin %13,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %15,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %20,5'inin e-satışa başladığı veya satış çabalarını artırdığı görüldü.

 

Girişim tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıların sayısının arttığı beyan edildi


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; Bilgisayar veya cep telefonu aracılığı ile 2020 yılı boyunca; girişimlerin %30,5'i girişimin e-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını, %25,3'ü çevrimiçi toplantılarının sayısını artırdığını ve %24,3'ü e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını beyan etti.


E-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin %89,0'ı, çevrimiçi toplantılarının sayısını artıran girişimlerin %93,1'i ve e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin %90,2'si bu artışların nedenini tamamen ya da kısmen COVID-19 salgını olarak belirtti.

 

Online mağazalar ve pazar yerlerini web satış platformu olarak kullanan girişimlerin oranı arttı


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; En az 10 çalışanı olan girişimlerin %10,7'si 2020 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yapan girişimlerin %70,3'ü kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken %69,7'si farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını web satış platformu olarak kullandı. Farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamaları üzerinden web satış yapan girişimlerin oranı 2019 yılında %55,7 idi.

 

Girişimlerin %93,0'ı sabit genişbant bağlantı kullandı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı %95,3 oldu. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %98,0 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,9 olduğu görüldü.

 

Girişimlerin %93,0'ı 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Bu girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin %9,7'sinin 10 Mbit/s hız altında, %62,2'sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %28,1'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullananların oranı 2020 yılında %37,6 iken bu oran 2021 yılında %47,7'ye yükseldi.

 

Web sitesine sahip girişimlerin oranı %49,4 oldu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %49,4 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %91,4 olup bunu %67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

 

E-satış yapan girişimlerin oranı arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019 yılına göre 2,7 puan artarak %12,5 oldu. E-satışlar; İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %14,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %27,0 oldu.

 

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında en fazla e-satış yapma oranının %29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu %18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, %16,9 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

 

Girişimlerin %2,7'si yapay zeka kullandığını belirtti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 oldu. Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla %45,2 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan teknolojiler kullandıkları görüldü. Bunu %43,9 ile veri analizi için makine öğrenmesi ya da derin öğrenme ve %39,6 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan teknolojilerin kullanımı takip etti.