Güncel
Giriş Tarihi : 20-06-2021 12:52   Güncelleme : 21-06-2021 10:01

VERDİM DEMEKLE OLMUYOR

PARKLARA, TESİSLERE,SOKAKLARA, CADDE VE BULVARLARA İSİM VERME YETKİSİ BELEDİYE MECLİSLERİNE AİTTİR

VERDİM DEMEKLE OLMUYOR

İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan park, tesis, sokak, cadde ve bulvarlara isim verme yetkisi  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7/g  maddesi uyarınca  belediye meclislerine aittir. Meclis tarafından alınan kararlar, mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer…

BELEDİYELER KANUNU DİYOR Kİ;

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

MECLİS KARARI OLMAKSIZIN İSİM VERİLEMEZ

Hal böyle olunca ilçemizin yetiştirdiği bir değer olan Ali Rıza Albayrak isminin verilmesinden onur duyarız ancak; usulen yanlış olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Çünkü,  İlçemiz Köprübaşı mahallesinde inşa edilen parka,   internet haber sitelerinde yapılan habere göre meclis kararı olmaksızın verildiği belirtilen ismin bugün itibarı ile hiçbir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

EKREM GÜLER CAMİSİNE DÖNÜŞMESİN!

17 Şubat 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hakkın rahmetine kavuşan Ekrem Güler hocamızın  ismi dönemin belediye başkanı Ali İnci tarafından ilçemiz Yeni camiye verilmiş, bu girişim Bayraktepe tesislerinde dönemin Diyanet İşleri Başkanı tarafından da ilan edilmişti.

Ancak yapılan cenaze ilanlarının birinde yeni cami bir diğerinde Ekrem Güler cami olarak duyurulması halk içerisinde fitne oluşturmuş, bu durumdan rahatsız olan aile efradı da ismin verilmesine taraf olmadıklarını belirterek caminin adının yeni cami olarak kalmasından yana tavır sergilemişlerdi. Tıpkı o kararda da olduğu üzre bir meclis kararı yoktu. Tabi konunun birde diyanete bağlı camilere isimlerinin verilmesi diyanetin sorumluluğundaydı.