Güncel
Giriş Tarihi : 25-05-2021 16:36   Güncelleme : 25-05-2021 16:36

Doğum İstatistikleri, 2020

Türkiye’de Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 oldu

Doğum İstatistikleri, 2020

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

 

Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 847 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 2 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin 1 459’u erkek, 1 388’i  kız oldu.

 

Türkiye’de Toplam doğurganlık hızı 1,76 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.


Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

 

Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,49 çocuk oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.


Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 1,79 çocuk iken 2020 yılında 1,49 çocuk olarak gerçekleşti.

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

 

Türkiye’de Kaba doğum hızı binde 13,3 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü.

 

Yalova ilinde Kaba doğum hızı binde 10,4 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Yalova ilinde Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 13,1 iken 2020 yılında binde 10,4 oldu.

 

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi.

 

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,0 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29,0 oldu. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

 

 

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu

 

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu. Bu ili 27,8 yaş ile İzmir, Rize ve Muğla, 27,7 yaş ile Trabzon ve Eskişehir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,3 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,6 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa ve Bitlis izledi.

 

Doğumların %2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşti

 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Doğumların 2020 yılında %2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,8'i ikiz, %3,1'i üçüz ve %0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

 

Doğumların %36,9'u annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti

 

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların %36,9'unun ilk, %31,7'sinin ikinci, %17,9'unun üçüncü, %12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.