Güncel
Giriş Tarihi : 05-04-2021 16:50   Güncelleme : 06-04-2021 08:15

FAALİYET RAPORU NASIL OKUNMALI?

Adapazarı Belediyesi CHP Meclis üyesi Haluk Akbay, faaliyet raporunun nasıl okunması ve nasıl yorumlanması açısından yaptığı konuşma örnek konuşma olarak hafızalara kazındı. Bilindiği üzere Çarşamba günü de Hendek Belediyemizin meclis toplantı gündeminde 2020 yılı faaliyet raporu yer alıyor.

FAALİYET RAPORU NASIL OKUNMALI?

Adapazarı Belediyesinin 5 Nisan 2021 tarihinde meclis salonunda yapılan toplantıda gündemin  17 maddesi olan 2020 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2020 & 31.12.2020) için mecliste yaptığım konuşmanın ana başlıklar ile özetlenmiş durumudur. Kamu oyunun bilgisine HALUK AKBAY

Belediyemizin 2020 yılı denetim komisyon raporu, faaliyet raporu ile 2018-2019 yıllardaki bilgileri ve Sayıştay Raporları da dikkate alınarak belediyemizin mali durumunu izah etmeye çalışacağım.

2020 yılı kesinleşen GELİRLERİMİZ 164.518.255 TL dir . Kesinleşen GİDERLERİMİZ 149.402.175 TL dir BÜTÇE FAZLASI 15.116.080 TL dir. Bunun nerede kullanılacağı faaliyet raporlarında belirtilmemiştir. Bütçenin % 8 idir. 2019 yılı BÜTÇE AÇIĞI 24.016.736 bütçenin % 16 sıdır.

Bütçeleri yapılan Aktarma ve Eksiltmeler ile bütçelerin gerçek sapmaları gizlenmektedir. Bu 2020 yılı için 183 milyonluk bütçede 22.723.200 TL Bütçenin %12.42 si kadardır. Bu 2019 yılı için 148 milyon 800 binlik bütçede 39.887.507 TL bütçenin %26,81 dir.

2020 yılı GİDER Bütçesi ödeneği ile Gerçekleşen ödemeler arasındaki sapmalar Personel giderlerinde, Mal ve hizmet alımlarında ve Sermaye giderlerinde çok yüksek olup Bütçeler yapılırken fazla ödenek ayrılmış olarak gözüküyor. Yine Cari Transferler kaleminde ise bütçe ödeneği az gerçekleşen ödemeler yüksek onun için farklar verilmiştir. Bunlarla ilgili faaliyet raporunda bir açıklama bulunmamaktadır.

 2019 yılı SAYIŞTAY RAPORUNDA : Mal, Hizmet ve yapım İşi bütçenin %69,13 dür.4734 sayılı yasanın 22-F ve 21-F  toplamı 21.174.650 TL gerçekleşmiş Bütçe ödeneğini 10.888.750 TL aşmıştır. Sayıştay raporuna göre “Kanunun temel ilkeleri olan saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerin sağlanmaması riskini oluşturmuştur.”

 2020 yılı GELİR Bütçesi ödeneği ile NET tahsilat arasındaki sapmalar şunlardır. Vergi Gelirlerinde 16.417.399 TL olmuş Tahsilat %55,37 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçe ödeneğine göre % 50,61 gerçekleşmiştir. Bağış ve ve Yardımlarda ödeneğin % 96,46 kadar sapma vardır. Faaliyet raporlarında bunlarla ilgili nedenleri açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

Faaliyet Raporunda bulunan 2020 yılı bilanço incelendiğinde Faaliyet alacaklarımız 52.316.073 TL dir 2021 yılına devredilmiştir. Bilanço 381.640.724 TL dir. Bilançonun %13,71 dir. Bu 2019 da faaliyet alacağı 41.174.066 TL bilançonun %13,16 sıdır.

SAYIŞTAY RAPORLARI : 2018 yılı 2019  yıllarında tapuda kayıtlı olan bazı taşınmazların muhasebe kayıtlarında yer almaması nedeni ile mali tablolarda görülmemiş bu durum hesaplara olan güvenirliği zayıflatır.

 Kasım 2019 da mecliste başkana verilen yetki ile maliye ye olan borcun takası ile ilgili 23 adat taşınmasın maliyeye devrini 6 tanesi faaliyet raporlarında mevcut diğer 17 taşınmaz ile ilgili bir açıklama yoktur. Bu takas işlemin belediyemizin aktif hesaplarında azalma ve borcumuzdan düşüldüğü ve ne kadar faiz ödemesinden kurtulduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak 2020 yılı bilançosundaki TAŞINMAZ mal varlığı incelendiğinde 2020 yılı 2019 yılına göre 27.095.463 TL artarak 265.726.247 TLdir. Yine aynı şekilde 2019 yılı 2018 yılına göre 65.199.464 TL artarak 238.630.784 TL dir. Bu artışların nereden kaynaklandığı ilgili Faaliyet raporunda bir açıklama yazılmamıştır.

2020 yılı Bilançosun da ADAPAZARI BELEDİYESİNİN borcu 112.376.974 TL dir.2019 yılı Bilançosunda borç 91.616.990 TLdir. Tam 20.759.984 TL artmıştır. Halbuki 2020 yılında nerede kullanılacağı belirtilmeyen 15.116.080 TL Bütçe fazlası vardı. Yine Borçumuza mahsup edilmek için 23 adet taşınmaz takasa girdi bu borç artışı nedendir. Bir açıklama faaliyet raporunda yoktur.

Şimdiki yönetim,  yönetimi devir aldığında Adapazarı Belediyesi nin borcu 68.982.946 TL dir Bilanço değeri de 306.568.489 TL idi. Görünen 2 yılda BELEDİYENİN BORCU 43.394.028 TL ARTMIŞTIR.

 2018 Yılı gerçekleşen faiz ödemesi 2.496.330.TL iken 2020 yılı faiz ödemesi 2.010.702 TL dir. Soru şu Borcumuz artıyor FAİZ düşüyor bunla ilgili faaliyet raporlarında bir açıklama bulunmamaktadır.

SONUÇ: Görüldüğü gibi MALİ KAYNAKLAR ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİLİP GELİR-GİDER DENGESİ VE TAHAKKUK-TAHSİLAT DENGESİ VERİMLİ OLMADIĞINDAN GÜÇSÜZ BİR EKONOMİK YAPI VARDIR.

TÜRKİYENİMİZİN BUGÜNKÜ EKONOMİK YAPISINDA FAİZLERİN TAVAN YAPTIĞI DÖNEMDE BORÇLANARAK YATIRIM YAPIP FAİZ ÖDEMEK KAMU YÖNETİMİNDE ADAPAZARI HALKINI ÇEZALANDIRMAKTIR.

MALİ KAYNAKLARDA İSRAFI ÖNLEMEK ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI ÖNE ALARAK KRİZ YÖNETİMİ ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK GEREKİR. SAYGILARIMLA.