Güncel
Giriş Tarihi : 13-01-2021 11:28   Güncelleme : 14-01-2021 08:07

KÖYLÜYE FIRSAT!

KARAR SİZİN… Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köy ve beldeler başvurmaları halinde “KIRSAL MAHALLE” statüsüne kavuşacak. Vergi, harç,su ücreti ödemelerinde MUAFİYET ve İNDİRİM hakkı kazanabilecekler. Yıllardır atalarınızdan sizlere kalan tüm yerlerin kullanım hakkı tekrar sizlere geçecek…

KÖYLÜYE FIRSAT!

6 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de  yayınlanan 7254 sayılı Torba Yasa’daki  köy statüsüne ilişkin düzenleme ile, 2012 yılında yürülüğe giren düzenleme ile  30 Büyükşehirde  mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere )KIRSAL MAHALLE) statüsüne dönme hakkı tanındı. Torba yasayla getirilen bu uygulama bir çok köy muhtarının gözünden kaçtı, bu değişiklikten haberdar olamadılar.

UYARIYORUZ!

 Mahalleye dönüştürülen köylerin ve beldelerin ORTAK KULLANILAN  TÜM MALLARI, MERALARI,TAŞINMAZLARI bağlı oldukları belediyelerin mülk envarterlerine geçmişti. Bu düzenleme tarımada, hayvancılığa da  büyük zararlar vermesinin yanı sıra belediyeler tarafaından satışa çıkarılmışlar ve satılmışlardı.  Köylülerin ihtiyaç duydukları ve benzeri yapıları yapmaları zorlanmış, bürokratik işlemler çoğalmıştı.  İşte size fırsat…

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ!

2012 yılında çıkarılan bir kanunla mahalleye dönüştürülen köyler maalesef Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin isafına terkedilmişti. Söz konusu düzenlemeye göre, büyükşehirlere bağlı mahallelere dönüştürülen köy ve belde yerleşimleri, başvuruda bulunmak şartıyla “kırsal mahalle” statüsüne geçebiliyor. Statü değişikliğine ilişkin başvurular, ilgili ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin onayı ile karara bağlanabiliyor.

-Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.

-Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.

-Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

-Özetle, 30 büyükşehirde mahalleye dönüştürülen köylerin statüsü ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı. Başvurmaları halinde “kırsal mahalle” statüsüne kavuşacak köyler, beldeler için vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler sağlanıyor. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının, köy muhtarlarının çoğunun bundan haberi bile yok. Öyle anlaşılıyor ki iktidar ve muhalefetin de haberi yok."