Güncel
Giriş Tarihi : 11-02-2020 12:36   Güncelleme : 14-02-2020 13:46

OKUL YIKIMI!

Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir hızla alınan 17 okul hakkındaki yıkım kararının aynı gün içerisinde Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığınca karar alınıp Sakarya bildirildiğine ve okulların boşaltılabileceğine acaba sözcü milletvekili Ali İhsan Yavuz inanıyor mu?

OKUL YIKIMI!

YIKIM GEREKÇESİ TAŞ YAPI OLMALARI VE ESKİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILMIŞ OLMALARI!

SEMPOZYUMDA DİLE GETİRİLENLER

23-25 Mart 2015  tarih aralığında Kocaeli’nde yapılan Geçmişten Günümüze Afet Yönetmelikleri  ve Uygulamada Karşılaşılan Tasarım Hataları konulu Deprem Sempozyumu’nda çıkan eksiklikler ve hatalar zinciri anlatılmıştı.Kısaca göz atacak olursak;

Bilindiği üzere ülkemiz depğrem kuşağı altında bir ülke. Kuzey Anadolu Fay hattı, Doğu Anadolu Fay hattı ve Batı Anadolu Fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı mevcut. Bu fayların her birinde tarihsel bazda yıkıcı depremler meydana geldi. Buna önlem olarak da Bayındırlık ve İskan Bakanlığınmın kurulduğundan bu güne  ülkemizde 8 ayrı deprem yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş.Her bir değişiklikte farklı eksiklikler giderilmeye çalışılmış.Bu durum bize yeni bilgi ve bulgular elde edildiğinde yeni yeni deprem yönetmeliklerinin yürülüğe gireceğini gösteriyor.

Buna rağmen bir çok kamu ve özel binalarda bu yönetmeliklere uyulmadığını maalesef gözlemliyebiliyoruz. Bunun en güzel örneği ise Sakarya’mızdır. Siyaseten alüvyon zemin üzerine kat yükseklikleri idarelerce verilmiş, evrak ve proje bazında mükemmeliyet gösteren çalışmalar maalesef uygulama aşamasında uygulanmamış, bilinçli yada bilinçsiz olarak göz yumulmuş.

Yavuz’un basın toplantısında söylediği; “ Son yıkım kararı verilen 17 okulun tamamı da yığma taş bina olup yapımları oldukça eskidir. Güçlendirme imkansızlığı sebebiyle bu karar alınmıştır. Yıkım kararı verilen bütün okullar zamanında boşaltılmılştır. Halen içinde eğitim yapılan ancak boşaltılması gereken herhangi bir okul söz konusu değildir.”

Eğer  yıkım kararında bu mantık hakim olacak ise Sakarya ve ilçeklerinde gerek kamu gerek özel bina ve konutların tamamının yıkılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Bir yandan 17 okul hakkında yıkım kararı alınacak ama tasarruf tedbirleri neticesinde nereye, ne zaman yapılacağı muamma. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un ; “ yıkım kararı alınmış olan 17 okulun yıkım ve yeniden yapımı için bütçe bekleniyor” sözü her şeyi açıklar nitelikte.

2018 tarihinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un yaptığı bir basın toplantısında söylediklerine göz atacak olursak;

YIKILACAK OKUL YOK!

Durmuş, Sakarya Valiliğinin 2015 Şubat ve Haziran brifing raporunda yer alan 21 ağır hasarlı okulun yıkılıp yerine yeni okul yapılması yönünde gelen soru üzerine; “Benim elimdeki verilere göre yıkım kararı olan okulumuz yok. Konuyu inceleyeceğim.  Sadece güçlendirmelerine yönelik rapor var. 5 okulun bu bağlamda güçlendirilmeleri tamamlanmış. 6 okul ile artan nüfusu karşılamadığı için ek derslik ihtiyacı doğmuş. Ek derslik yapılacak olan yeterli olmadığı için bu okulların yıkılarak yerine 24 derslikli yeni okullar yapılması programda. 5 okulun güçlendirilmesi içi bu yıl içerisinde gerçekleşecek”

 

Gelelim Sakraya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un söylemlerine… “22’sinde Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürüne diyor ki yeni test ettiklerimizin içerisinde yığma taştan, hasarlı değil ama bunları boşaltalım yenisi yapmaya kurgulayalım dediği okulların sayısı 17, haberi ve kararı 22 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürüne bildirildi.”

Bugün 17 okul hakkında çıkarılan yıkım kararı 2015 yılı öncesinde inşa edilen okullar. Ne oldu da bugün bu kararı aldınız?  Yıkım kararı alınan bu okullar 2015 yılndan sonra mı hasarlı duruma düştü?

Yıkıcı depremi biz Sakarya’da 1999 yılında yaşadık. Madem ki bu kararlar jet hızı ile alınabiliyor ve işleme koyulabiliyordu 20 yıl niçin beklediniz???  Elazığ depremi olmasaydı bu yıkımlar gündeme gecek miydi? Soruları daha da çoğaltmak mümkün…

YIKIM KARARI İÇİN 20 YIL NİÇİN BEKLEDİNİZ?