bizimhendek.com
Advert
Advert
Advert

DİKKAT ! SON BAŞVURU TARİHİ 31.TEMMUZ.2018

Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı “Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DİKKAT ! SON BAŞVURU TARİHİ 31.TEMMUZ.2018
DİKKAT ! SON BAŞVURU TARİHİ 31.TEMMUZ.2018 admin
Bu içerik 443 kez okundu.

Anılan Kanunda, borçların yeniden yapılandırılma şartları aşağıdaki gibidir.

1.       Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;

-        Maliye Bakanlığı,

-        Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

-        Sosyal Güvenlik Kurumu

-        İl Özel İdareleri

-        Belediyeler

 

2.       Alacak türü açısından;

-        Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

-        Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,

-        SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,

-        Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu;

-        Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır.

-        6552, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarına istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçların da bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

 

3.       Süre açısından;

-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler

-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri

-        Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları

-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

-        2018 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2018 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergileri ile 31 Mart 2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.

 

4.       Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

 

5.       Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir.

Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.

Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

 

6.       Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

 

7.       İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

 

8.       7143 sayılı Kanunla esnaf ve sanatkârlarımız için vergi barışı uygulaması da bir kez daha getirilmiştir.

Buna göre; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için Kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecektir.

 

9.       Basit usulde vergiye tabi esnafımızın yanında çalışan diğer ücretli durumundaki çalışanların, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vergi karnesi doldurmamış ve ücretinden dolayı gelir vergisi ödememiş olmaları halinde, 2018 yılına ilişkin gelir vergilerini ödemeleri ve vergi karnelerine işletmeleri şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

10.       Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.

 

Ayrıca 18.Mayıs.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “VERGİ ve BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNKARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” un “Diğer Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasında 07.Haziran.2005 tarihli ve 5362 sayılı “ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU” kapsamında oda aidatlarına yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

7143 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasına istinaden “5362 sayılı “ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU” hükümlerine göre; 31.03.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31.Temmuz.2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde altı(6) taksitte ödenmesi halinde bu alacaklar uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.” denilmektedir.

 Madde hükmünden yararlanmak isteyen odamız üyesi esnaf ve sanatkarlarımızın 31.TEMMUZ.2018 Salı günü mesai bitimine kadar odamıza şahsen müracaat etmeleri önemle hatırlatılır.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kokteyli Düzenlendi
Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kokteyli Düzenlendi
Babaoğlu’ndan YKS mesajı
Babaoğlu’ndan YKS mesajı
pendik escort pendik escort kartal escort pendik escort sex hikaye